Τελευταία νέα : 10-08-2012 Νέες τιμές (FiT) από 10η Αυγούστου 2012

Ελληνική νομοθεσία ΑΠΕΤα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα νέο νομοθετικό περιβάλλον στην Ελλάδα που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικότερα την αγορά της ενέργειας το οποίο σε γενικές γραμμές είναι εναρμονισμένο με το αντίστοιχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νομοθεσία που αφορά την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας

 

Οι θεσμικοί φορείς του χώρου της ενέργειας, ΡΑΕ - ΔΕΣΜΗΕ - ΔΕΗ

 

Νέος Νόμος Ν.3734/2009 - Αρχικός Nόμος Ν.3486/2006

 

 


Προϊόντα


Φωτοβολταϊκά πάνελ

Αντιστροφείς δικτύου

Βάσεις στήριξης

Ρυθμιστές φόρτισης

Συσσωρευτές


Αίτηση προσφοράς

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα


Τελευταία νέα

10-08-2012
Νέες τιμές (FiT) από 10η Αυγούστου 2012