Νέα


30-05-2011

Συνδέθηκε ΦΒ σταθμός σε δώμα ισχύος 100kWp στην Χωριστή Δράμας

Πηγή:[ΗΛΙΟΣΥΣΤΕΜΣ]

Συνδέθηκε ΦΒ σταθμός σε δώμα ισχύος 100kWp στην Χωριστή Δράμας. Το συγκεκριμμένο έργο που υλοποιήθηκε από την εταιρεία Heliosystems έχει την ιδιαιτερότητα να είναι εγκατεστημένο σε 4 δώματα κτηνοτροφικής μονάδας. Η εγκατεστημένη ισχύς του ΦΒ σταθμού είναι 100kWp και ο επενδυτής, η εταιρεία "ΑΦΟΙ ΚΕΛΕΜΠΕΚΗ ΟΕ". Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ..Επιστροφή στην ενότητα "Νέα"
Αίτηση προσφοράς

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα