Νέα


10-07-2011

Συνδέθηκε ΦΒ σταθμός σε κεραμοσκεπές ισχύος 85kWp στην Χωριστή Δράμας

Πηγή:[ΗΛΙΟΣΥΣΤΕΜΣ]

Συνδέθηκε ΦΒ σταθμός σε κεραμοσκεπές ισχύος 85kWp στην Χωριστή Δράμας. Το
συγκεκριμμένο έργο που υλοποιήθηκε από την εταιρεία Heliosystems έχει
την ιδιαιτερότητα να είναι εγκατεστημένο σε 3 κεραμοσκεπές κτηνοτροφικής
μονάδας. Η εγκατεστημένη ισχύς του ΦΒ σταθμού είναι 85kWp και ο
επενδυτής, η εταιρεία "ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ - ΓΑΤΟΥ ΟΕ". Περισσότερες πληροφορίες..Επιστροφή στην ενότητα "Νέα"
Αίτηση προσφοράς

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα