Νέα


15-11-2011

Συνδέθηκε ακόμα ένας ΦΒ σταθμός 100kW (Φωτοβολταϊκά Αγρότες)

Πηγή: [Ηλιοσυστεμς]

Ακόμα ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100kWp κατασκευασμένος από την HelioSystems, συνδέθηκε με το δημόσιο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για την υλοποίησή του χρησιμοποιήθηκαν πολυκρυσταλλικά φβ κύταρα και τριφασικοί αντιστροφείς. Όλος ο εξοπλισμός προέρχεται από χώρα της ΕΕ. Δείτε περισσότερα στα έργα.

 Επιστροφή στην ενότητα "Νέα"
Αίτηση προσφοράς

Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Αίτηση προσφοράς για διασυνδεδεμένα
συστήματα

Αίτηση προσφοράς για αυτόνομα
συστήματα